top of page

100 Ceza Kaydı İçin Gerekli Evraklar

trafik polisi 100 ceza.png

1-Ehliyet geri alma tutanağı veya 100 ceza için kursa sevk evrakı

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3- 2 Fotoğraf  

4- Sağlık Raporu

5- Adli Sicil Kaydı

100 Ceza Puanı İşlemleri

         100 Ceza puanı :(Ek fıkra:11.4.1997/22961 RG) 2918 sayılı Kanunun değişik 118 inci maddesi gereğince sürücü belgelerinin iki ay süre ile geri alınması sebebiyle, eğitime alınacak sürücüler, bu iki aylık süre içinde motorlu taşıt sürücüleri kuslarında 16 saat trafik ve çevre bilgisi dersine devam ederler.  Kurs sonrası ehliyeti gecici olarak geri alınanlara kurs müdürlüğünce belirtilen eğitimi aldıklarına dair belge verilir.  Bu belge ile trafik bürosundan ehliyetler geri alınır

100 Ceza Puanı Bilgilendirme

100 Ceza Puanı Nedir ?

       Kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. Her sürücünün sisteme kayıtlı 100 ceza puanı hakkı vardır ve her ceza yediklerinde fillerine göre örn:15-20-30  miktarlarında puanlar almaktadırlar. 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyetleri belirli sürelerle geri alınmaktadır.

100 ceza puanı uygulamasında 1 yıl nasıl hesaplanır?

      Diyelim ki; 1 Haziran 2019 tarihinde ilk kez kırmızı ışık ihlali yaparken trafik polisi tarafından tespit edildiniz ve para cezasının yanında ehliyetinize 20 ceza puanı uygulandı. Bu durumda 1 Haziran 2020 tarihine kadar, yani ilk ceza puanı uygulamasından sonra 1 yıl içerisinde, alacağınız ceza puanlarının toplamı 100 puanı geçerse ehliyetinize iki ay süre ile el konuluyor. Bu süre dolmadan ikinci kez 100 ceza puanını doldurursanız el konulma süresi bu kez 4 ay oluyor. Aynı durum 1 yıl içerisinde üçüncü kez gerçekleşirse sulh ceza mahkemesine sevk ediliyorsunuz ve belki de ehliyetiniz tamamen iptal edilebiliyor.

El konulan ehliyet, nasıl geri alınır?

      1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurarak, sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınan sürücüler,

bu süre içeriside istedikleri bir sürücü kursuna başvurarak, ücreti karşılığında ilk defa ehliyet alanlarla birlikte teorik eğitimlere katılırlar. Bu eğitimin sonunda kurs tarafından eğitimin tamamlandığına dair bir belge düzenlenir ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanır. Bu durumdaki sürücüler 2 aylık bekleme süresi dolduktan sonra bu belge ile ilgili trafik büro amirliğine başvurarak ehliyetlerini geri alabilirler.

Bir yıl içerisinde ceza puanını  ikinci kez doldurarak ehliyetleri 4 ay süre ile geri alınan sürücüler,

bu sürenin sonunda psiko-teknik değerlendirm ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutularak rapor alırlar. Bu durumdaki sürücüler 4 ay bekleme süresinin sonunda psiko-teknik değerlendirme raporu ile birlikte  ilgili trafik büro amirliğine başvurarak ehliyetlerini geri alabilirler.

Bir yıl içerisinde 100 ceza puanını  üçüncü kez doldurarak sulh ceza hakimliklerine sevk edilen sürücüler, hakim kararına göre hareket ederler. Bu karar bazen ehliyetin iptal edilmesi dahi olabilir. Bu durumda ömür boyu ehliyet almak mümkün olmayacaktır

100 Ceza Puanı Süreleri Nedir ?

    Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ;

 

1. defasında sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır ve sürücü kurslarında teorik eğitime tabi tutulurlar.

2. defasında sürücü belgeleri 4 ay süreyle geri alınır ve psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.

3. defasında sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir.

bottom of page